เรื่อง: 20 แนวทางตรวจที่ดินติดทะเล ก่อนซื้อที่ดินอย่างไร ไม่ให้ถูกฉ้อราษฎร์บังหลวง ขายที่ดินติดทะเล
 
 151

My Name: lnwneverdie2015 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
21 พ.ย. 15, 19:49:24น.
เพราะด้วยสมาชิกพื้นที่อีกต่างหากเปล่ามีเกษตร พร้อมด้วยสำนึกจะซื้อธาตรีธำรง ก็ขอแนะปล้องพอที่มองด้วยว่าสัตว์จะจ่ายเงินพื้นที่ วางเพื่อจะทั้งเป็นแบบแผน อุปถัมภ์เลือกเฟ้นจับจ่าย กับจับจ่ายเนื้อที่ เพราะว่าเปล่ากอบด้วยปม หลังจากนั้น งานจับจ่ายใน สดกงการประธาน สมมติพลั้งเผลอจะได้คล้องข้อคดีสิ้นใจค่าใช้สอยบานเบิก ดังนั้นงานปลงใจถิ่นที่จักเช่าพระที่แต่งไหนตบแต่งหนึ่งจากนั้น เหมาะสมตรึกตรองเช่นไรบ้าง พื้นที่จำต้องสืบสวนเช่นไรน้อย ข้อปลีกย่อยเช่นนี้
1. ควรจะมีเวลาตรวจสอบที่ดินในพื้นที่จริง
ตรวจสอบดูพื้นที่ดินที่จะซื้อให้ทั่ว และสำรวจสภาพแวดล้อมของที่ดิน มีมลพิษเหมาะสมกันการใช้ประโยชน์บนพื้นที่หรือไม่ แค่ดูจากผังโครงการเราอาจไม่รู้ตำแหน่งทิศทาง บริเวณพื้นที่ข้างเคียง ตำแหน่งทำเลเป็นอย่างไรควรไปดูด้วยตัวเอง

2.เป็นเอกสารโฉนดที่ดินอะไร
สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่ อ่านโฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ลักษณะอย่างไร
3. ขอข้อมูลโฉนดที่จะซื้อจากสำนักงานที่ดิน ควรตรวจสอบดังนี้
ข้อมูลขนาด ตำแหน่งตรงกันกับที่ดินที่คนขายพาเราไปดูหรือไม่
เจ้าของที่ดินเป็นใคร อายุเท่าไร บิดามารดาชื่ออะไร มีหน้าตาอย่างไร จะได้แน่ใจว่าคนที่ผู้ซื้อติดต่อด้วยเป็นเจ้าของที่ดินจริง
ตรวจดูว่ามีการปลอมโฉนดหรือไม่ และโฉนดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
โฉนดดังกล่าวมีการติดอายัดหรือไม่
ตรวจหลังโฉนด ชื่อเจ้าของ ติดจำนองหรือไม่
4.ตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น
โดยนำเลขกำกับระวาง นส3.ก หรือ โฉนดที่ดินนั้นอยู่ใกล้หน่วยงานใดให้ไปตรวจสอบที่หน่วยงานนั้น ตรวจสอบดังนี้
ตรวจสอบที่กรมป่าไม้ ที่ สำนักงานป่าไม้เขต ของจังหวัด หรือของภาคนั้นว่าอยู่ในเขตสถานที่ของกรมป่าไม้หรือไม่
ตรวจสอบกับ กรมเจ้าท่า ในกรณีที่ดินใกล้ทะเล
ตรวจสอบกับ สำนักงานปกครองท้องถิ่นว่าถนนที่อยู่หน้าแปลงมีการขยายเขตในอนาคตหรือไม่
ตรวจสอบกับ การทางพิเศษอยู่ในแนวเวนคืนหรือไม่
ตรวจสอบกับ กรมการบินพาณิชย์ อยู่ในเขตวิทยุสื่อสารการบิน หรือไม่
ตรวจสอบกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือส่วนภูมิภาค อยู่ในแนว เดินสายไฟแรงสูงหรือไม่
ตรวจสอบกับ กรมทางหลวง อยู่ในบริเวณโครงการตัดถนนหรือไม่
5. ควรตรวจวัดพื้นที่ดินก่อนซื้อที่ดิน และแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน
เพื่อให้ทราบขนาดที่ดินจริงว่าตรงกับสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นหรือไม่ เขตแดนมีอานาเขตอย่างไร ถามคนขายให้แน่ใจแล้วทำเครื่องหมายไว้ก่อน

6.ตรวจสอบกับ ผังเมือง หรือกรมโยธา
ควรตรวจสอบกับผังเมือง หรือกรมโยธาที่เขตที่ดินของจังหวัดนั้น ว่าห้ามก่อสร้างประเภทอาคารอะไรบ้าง สร้างบ้านได้หรือไม่
7. สอบถามประวัติที่ดินนั้นว่าเป็นของใคร
ประวัติที่ดินนั้นเป็นโฉนดที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายหรือไม่หรือต้องฟ้องร้องก่อนถึงจะซื้อได้กัน มีปัญหากับเจ้าของเดิมหรือที่ดินข้างเคียงหรือไม่ ที่ดินเคยใช้ทำอะไรมาก่อนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อที่ดินนั้น
8. สอบถามคนในพื้นที่ใกล้เคียง
สอบถามเจ้าของที่แถวนั้น ว่าถ้าซื้อที่ดินแถวนี้เป็นอย่างไร ถ้าเป็นที่ดินในโครงการ ควรสอบถามผู้เข้าอยู่ก่อนแล้ว ถามถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสาธารณูปโภคต่าง
9. ที่ดินริมน้ำ
หรือริมทะเล ควรตรวจสอบระดับน้ำขึ้นลง ว่ามีระดับสม่ำเสมอกันหรือไม่
10. ตรวจสอบประวัติเรื่องน้ำท่วม
เคยเกิดน้ำท่วมระดับสูงแค่ไหน หากซื้อเพื่อสร้างบ้านต้องระวังที่ลุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม จะทำให้บ้านเรือนที่สร้างได้รับความเสียหาย
11. สภาพภูมิอากาศ
มีสภาพอากาศน่าอยู่อาศัยหรือลงทุนทำกิจการ หรือไม่ แห้งแล้งไม่เหมาะแก่การปลูกพื้น หรือร่มรื่นน่าอยู่อาศัย มีปัญหาด้านอุทกภัยหรือไม่
12. ขนาดของที่ดิน วัดแล้วตรงกับสัญญาซื้อขายหรือไม่
13. ก่อนซื้อที่ดินในโครงการต้องเปรียบเทียบดูที่ดินหลายโครงการ
จะทำให้การตัดสินใจหรือต่อรอง ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุด
14. ตรวจสอบเรื่องสาธารณูปโภค
คุณภาพไฟฟ้าตกบ่อยหรือไม่ ประปาไหลแรงหรือไม่ ระบบระบายน้ำ
15. ที่ดินมีทางเข้าออกหรือไม่
หรือต้องใช้เส้นทางของผู้อื่น โดยมีการจดภาระจำยอมหรือไม่ เพราะไม่ใช่ถนนสาธารณะ จะไม่มีใครรับรองสภาพการใช้งาน เพราะหน่วยงานของรัฐไม่สามารถยื่นมือเข้ามาทำอะไรได้ ถ้ามันพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำ เจ้าของที่เขาไม่ทำ เราต้องทำเอง
16.ซื้อเพื่อสร้างบ้าน การคมนาคมเดินทาง-เข้าออกสะดวก
เดินทางไปทำงาน ไปแหล่งการค้า โรงเรียน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก
17. ทำเลที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมโดยรวม
รู้แนวโน้มของการก่อสร้างอาคารโดยรอบ และสภาพแวดล้อมในอนาคต เหมาะสมที่จะอยู่อาศัยหรือไม่
18. เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่ดิน
เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ใดๆหรือไม่ ต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบ
19. การทำสัญญา หากเราไม่แน่ใจเรื่องใดควรระบุในสัญญาด้วย
เช่นราคาที่ดินที่ เป็นแบบเหมาแปลงหรือต่อตารางวา แก้ปัญหาที่ดินขาดหรือเกิน เพราะการรังวัดมันคลาดเคลื่อนกันได้เสมอ หากขายเราสามารถจ่ายตามจริงได้ หากเกินเราต้องจ่ายเพิ่มเพื่อความยุติธรรม
20. หากซื้อที่ดินตาบอดต้องมีภาระจำยอมของที่ดินข้างเคียง
ต้องดูทางเข้าออกผ่านที่ของใครบ้าง เจ้าของที่ข้างเคียงที่เราใช้เป็นทางผ่านได้ทำภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วทุกแปลงหรือไม่ โดยจะมีการจ่ายค่าผ่านทางระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ที่ขอภาระจำยอมเป็นรายปี
ลงประกาศขายที่บนเว็บยอมข้อมูลให้เปล่าไงส่งให้ควรยั่ว
ผู้ถิ่นที่จะจับจ่ายดินจำเป็นสังเกตพื้นดิน โฉนดเหมือนรอบครอบด้วยมิปันออกชาตะอุปสรรคที่โอกาสหลัง ด้วยเหตุว่าพื้นที่มีอยู่ราคามีราคาหากก่อกำเนิดจุดอ่อนกล้าหาญสร้างส่งให้เราเสียเงินเคลื่อนผลรวมโข พร้อมทั้งอาจจะไม่ได้รับเมทนีดลโด่ติดสอยห้อยตามระวางอิฉันตั้งใจ
หวังแหวข่าวเรียงความนี้จักหมายถึงผลดีสุกงอมผู้ทำเนียบความแข็งแรงวางแผนจักซื้อหาธาตรี มอบเก่งจ่ายเงินที่หาได้พบเห็นข้อความบังเกิดผลมิกระทบกลลวง พร้อมด้วยหาได้นาทำเนียบดี ชอบใจผู้ใช้ อาจจะเอามาทำงานอรรถประโยชน์รังสรรค์บ้านช่องห้องหับ ทำการการงาน ออกทุนเนรมิตกิจการค้าได้รับ
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายที่ดินติดทะเล

ขอบคุณบทความจาก : http://deedeeteedin.wordpress.com/


Credit : www.intel-property.com


Tags : ที่ดินติดทะเล
BMW GS Adventure