เรื่อง: สมัครงาน อาบอบนวด กรุงเทพ
 
 17

My Name: Massipepo7 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
20 ก.ค. 19, 21:57:56น.
คาราโอเกะ บริการสปา แอร์เอเชีย กับนกแอร์
อธิบดีกรมสรรพากร ยัน ผู้ใช้บริการอาบ อบ นวด และสปา ขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ เช่นเดียวกับร้านอาหารและคาราโอเกะ ส่วนการดื่มสุราในร้านอาหาร หากต้องการใบกำกับภาษีต้องแยกรายการออกมา เช่นเดียวกับการซ่อมรถใช้หักลดหย่อนได้แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาตามเงื่อนไข รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อโครงการช็อปช่วยชาติกระตุ้นการท่องเที่ยว
หลังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการช็อปช่วยชาติ ที่มีการระบุว่าผู้ที่ไปใช้บริการอาบ อบ นวด หรือสปา สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าลดหย่อนได้ จนเป็นที่ฮือฮานั้น
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มาตรการช็อปช่วยชาติ ที่นำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. จนถึงวันที่ 3 ธ.ค.2560 รวมระยะเวลา 23 วัน หากประชาชนไปใช้บริการอาบ อบ นวด และสปา สามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักค่าลดหย่อนได้ เพราะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจบริการตามปกติ เช่นเดียวกับร้านอาหารและร้านคาราโอเกะ แต่ธุรกิจอาบ อบ นวด และสปา จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมายกรมสรรพากร ที่สำคัญใบกำกับภาษีที่ออกจากร้านนวด จะต้องออกใบกำกับเต็มรูปแบบ ส่วนในทางปฏิบัติของร้านอาบ อบ นวด จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น
นายประสงค์กล่าวอีกว่า ส่วนการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ และการให้บริการด้านขนส่ง เช่น รถเมล์ บขส. การเดินทางโดยเครื่องบิน จะไม่เข้ามาตรการช็อปช่วยชาติ ยกเว้นสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย ที่มีการเรียกเก็บภาษีจากผู้โดยสาร สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะการดื่มกินสุราในร้านอาหาร หากต้องการใบกำกับภาษีร้านอาหารต้องแยกรายการสุราออกจากรายการอาหาร แต่กรณีซ่อมรถ นำใบเสร็จมาหักค่าลดหย่อนได้ แต่ระยะเวลาซ่อมรถต้องอยู่ใต้เงื่อนไขคือ วันที่ 11 พ.ย.จนถึงวันที่ 3 ธ.ค.2560 กรณีที่ซื้อสินค้าเงินผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เช่น ซื้อยางรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ เพราะเป็นการชำระเงินครั้งเดียว แต่ผู้ประกอบการบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลจะไปทยอยเก็บจากลูกค้า

วันเดียวกัน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบโครงการช็อปช่วยชาติ โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ว่า จะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากตามปกติการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการกินประมาณ 21.4% และซื้อสินค้าอีก 24% เฉพาะ 2 ส่วนนี้ที่นำไปหักภาษีได้ sexyhd ถือว่าเป็นจำนวนมากอยู่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเงินมากขึ้น เม็ดเงินจากมาตรการครั้งนี้ จะกระจายรายได้ไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวขนาดรายกลางและรายเล็กเพิ่มขึ้น รวมไปถึงผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางด้วย
ขณะเดียวกัน จากภาวะอากาศที่เย็นลงในประเทศไทย จะมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้คนตัดสินใจไปท่องเที่ยว เป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลเปิดตัวท่องเที่ยววิถีไทย จะทำให้คนท่องเที่ยวมากขึ้น มีการใช้จ่ายมากขึ้น เม็ดเงินกระจายตัวไปในท้องถิ่นมากขึ้นเช่นกันด้วย จากโครงการช็อปช่วยชาติและอากาศหนาวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจช่วงปลายปีเติบโตขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม